Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce możesz określić tutaj.

Dr n.med. Adam Jamroż
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Zasady chirurgicznego leczenia nowotworów | Proktosonomed Lublin

Prosimy o korzystanie z rejestracji internetowej

 

RejTelefonestracja telefoniczna:  795871047

 

Adres:

Adres20-632 Lublin
ul. Jana Sawy1A/54B

 Adres e-mail:

kontakt@proktosonomed.lublin.pl


Zasady chirurgicznego leczenia nowotworów


 

ProktosonomedChirurgiczne leczenie nowotworów jest jedną z form leczenia tej choroby, często stosowaną jako pierwszą a nierzadko ostateczną. Usunięcie guza, zabieg który wykonuje chirurg, ma fundamentalne znaczenie dla dalszego leczenia nowotworów, które oparte jest w dalszej kolejności na chemioterapii lub radioterapii. Tą formą leczenia zajmuje się onkolog lub radioterapeuta. Zakres usunięcia guza (radykalny, nieradykalny) wpływa na dobór leczenia uzupełniającego i jest zazwyczaj wyznacznikiem możliwości leczenia danego nowotworu.

 

ProktosonomedZ tego powodu wymaga się od chirurga doskonałego warsztatu pracy, doświadczenia i szerokiej wiedzy. Dlatego też niezwykle ważne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, śledzenie trendów oraz nowych technik i metod stosowanych w sposobach leczenia nowotworów. Ogromne znaczenie dla rozwoju chirurgii onkologicznej ma rozwój diagnostyki onkologicznej.

 

ProktosonomedUltrasonografia przedoperacyjna pozwala na dokładne odróżnienie zmian litych od torbielowatych. Biopsja pod kontrolą usg znacznie poprawiła trafność rozpoznań. Ultrasonografia z użyciem głowic doodbytniczych pozwala na właściwą ocenę możliwości operacyjnych w raku odbytnicy, natomiast ultrasonografia śródoperacyjna w czasie operacji wątroby ułatwia określenie zakresu resekcji narządu.

 

ProktosonomedBadania przy użyciu nowoczesnych technik obrazowych (tomografia spiralna, rezonans magnetyczny czy pozytronowa emisyjna tomografia-PET, pozwalają na wykrycie choroby we wczesnym stadium zaawansowania. Rozwój chemioterapii i radioterapii spowodował, że leczenie chorych na nowotwory należy rozumieć jako proces złożony, polegający na kojarzeniu wielu metod. Chirurg jest zatem jednym z ogniw długiego łańcucha terapeutycznego, a niejednokrotnie stanowi pierwsze lub jedyne ogniwo. Rozpoznanie nowotworu nakłada na chirurga obowiązek podjęcia leczenia. O tym, jak rozległe będzie to leczenie decyduje ocena stopnia zaawansowania choroby.

We współczesnej onkologii nie powinny mieć  miejsca sytuacje kwalifikacji do leczenia operacyjnego lub skojarzonego bez dokładnego rozpoznania typu nowotworu oraz stopnia jego klinicznego zaawansowania !!!


Proktosonomed
Opracowany w latach 70-tych ubiegłego stulecia Dekalog Chirurga Onkologa pozostaje nadal aktualny.

 


  1. Ustal dokładnie rozpoznanie: lokalizację, budowę histopatologiczną i zasięg nowotworu w ustroju. Służy do tego badanie kliniczne, badania endoskopowe, badania obrazowe - zawsze i bezwzględnie
  2. Zaplanuj badania w taki sposób, aby rozpoznanie było najpełniejsze i dotyczyło zarówno choroby, jak i stanu organizmu pacjenta (choroby współistniejące, sprawność ogólną)
  3. Wybierz najlepszy sposób leczenia-lecz chorego a nie chorobę-indywidualizuj leczenie
  4. Naradź się z innymi specjalistami (radioterapeuta, chemioterapeuta, patolog) w sprawie kojarzenia metod leczenia i planowania ich w czasie
  5. Zaplanuj operację optymalną: największa doszczętność-najmniejsze kalectwo
  6. Operuj tak, aby nie przyczyniać się do rozsiewu i powstania przerzutów czyli zgodnie z zasadami aseptyki onkologicznej
  7. Zaplanuj choremu powrót do życia w społeczeństwie, odtwarzając zniszczone tkanki. Dobra jakość życia jest najlepszym miernikiem prawidłowego postępowania terapeutycznego
  8. Zapewnij choremu okresowe badania kontrolne, które mają na celu wczesne wykrycie przerzutów lub wznowy oraz wpływ na długość przeżycia.
  9. Stale doskonal technikę operacyjną i rozszerzaj wiedzę o nowotworach. Obowiązkiem każdego lekarza jest ciągłość kształcenia.
  10. Odnoś się krytycznie do wyników leczenia, badaj stare poglądy w świetle postępu wiedzy.
Proktosonomed

„Chirurg onkolog powinien być dobrze wyszkolonym chirurgiem ogólnym z zainteresowaniami onkologicznymi i doświadczeniem w onkologii, które uzyskał przez specjalne szkolenia podyplomowe, co dało mu wiedzę również o innych sposobach leczenia nowotworów”

 Lasalle D. Leffall

 

ProktosonomedBardzo szybki w ostatnich latach postęp w rozwoju medycyny, nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych jest szansą na skuteczniejsze leczenie. Wymaga jednak od lekarzy ciągłego pogłębiania i aktualizowania zdobytej wcześniej wiedzy.

 

ProktosonomedPrzychodząc do lekarza pacjent obdarza nas swoim zaufaniem, które zobowiązuje nas do jak najlepszego leczenia. Ażeby sprostać temu zadaniu, niezbędne jest stałe poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności, aby to leczenia było jak najbardziej efektywne i najlepsze dla chorego. 

Proktosonomed Proktosonomed Proktosonomed